Sponsring

External-SE

Jula är ett familjeföretag med ett stort samhällsengagemang. Julas sponsring sker på central nivå och har idag en tydlig inriktning mot sport, idrott och hållbarhet. 

För närvarande har vi inte möjlighet att åta oss fler sponsringsuppdrag.