Reklamation av transportskada

External-SE

Skulle din order vara transportskadad ber vi dig rapportera detta direkt till transportören.

Upptäcker du skadan efter mottagandet rapportera till oss via jula.se/kundservice

Bifoga följande bilder:

  • Adresskortet på godset i närbild  
  • Godset i sin helhet, inklusive pall, en kort- och långsida
  • Godset i sin helhet, inklusive pall, motsatta kort- och långsida  
  • Skadan i närbild, om produkten står på pallen  
  • Är produkten emballerad i en låda skall den öppnas och fotograferas invändigt med produkten 
  • Den skadade produkten i sin helhet

Viktigt

  • En transportskada ska reklameras inom skälig tid, senast sju kalenderdagar från mottagande av order