Garanti

External-SE

Jula lämnar i regel två års garanti på samtliga produkter, garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. För produkter med längre garanti än två år framgår garantitiden av respektive produkt på hemsidan eller produktens förpackning.

  • Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel visar sig inom garantitiden skall anses ha funnits vid köpet
  • För att åberopa garanti måste relevanta inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen
  • Jula förbehåller sig rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden
  • Särskilda garantivillkor kan gälla för produkter från andra leverantörer och tillverkare

Tänk på att slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial som t.ex. glödlampor, hyvelstål och borr täcks inte av garantin.
Andra kostnader som inte täcks av garantin är service, reklamation och reservdelar som ej avtalats i förväg med Jula servicepersonal.